اتمسفر به غشای هوایی اطلاق می شود که اطراف کره زمین را فرا گرفته است.

اتمسفر از دو واژه یونانی، (Atmos) بخار و (Phere) کره تشکیل شده است.

خورشید در هنگام تابیدن به زمین به اولین جایی که برخورد می کند اتمسفر است،

از بین مولکولهای هوا رد می شود و وارد زمین می شود ،

بنا به خاصیت رسانایی

و هوا یک سیال است و سیال یک رساناست.

(خصوصیات رسانا: انتقال بیشتر و جذب کمتر )

بیشترین ارتفاع اتمسفر را هزار کیلومتر ثبت کرده اند،

در واقع تا جایی که مولکولی مشاهده شود اسم اتمسفر(جو) را خواهد داشت.

فضانوردان تا نزدیک سه هزار کیلومتر هم جنبنده ای را مشاهده کرده اند

ولی قسمتی است که خیلی روی جو تاثیر گذار نبوده است.

دربیشتر منابع، جو تاثیرگذار را  ۱۰۰۰ کیلومتر تا ۱۲۰۰ کیلومتر ثبت کرده اند.

ضخامت اتمسفر بستگی دارد روی استوا باشد یا قطبین،

که بخاطر density  (غلظت)هوا ، ضخامت جو در قطبین کمتر و در استوا بیشتر است.

در قطب هوا سردتر است غلظت هوا بیشتر است و ارتفاع کمتری دارد

اما در مناطق استوایی هوا گرم تر است، رقیق تر است و میل به صعود بیشتر دارد و ارتفاع بیشتر دارد.

اتمسفری(جوی)که در کره زمین می بینید که در سیارات دیگر به ندرت پیدا شده و یا اگر پیدا شده حیاتی در آن دیده نشده است،

حاصل میلیون ها سال فعل و انفعالات فیزیکی،شیمیایی و شرایط مختلف که باعث شده این جو اطراف کره زمین بوجود بیاید،تا شرایط زندگی را بوجود بیاورد.

اتمسفر از مجموعه ای از گازها تشکیل شده است:

  • نیتروژن ۷۸/۰۸ درصد = ۷۸%
  • اکسیژن ۲۰/۹۵ درصد  = ۲۱%
  • دیگر گازها = ۱%

بخار آب خیلی خیلی ناچیز است

ولی در عین حال مهمترین عامل تغییرات جوی بخار آب است که شامل ۱% گازهاست.

**  ۱% حجم اتمسفر، عناصری همچون نئون،هیدروژن،هلیوم،کریپتون،گزنون،آمونیاک،ازن،ید،رادون

ذرات جامد از قبیل

غبار،دوده،انواع نمکها گازهای صنعتی و میکرو ارگانیسم ها که در آلودگی هوا نیز نقش مهمی دارند جزو همین ۱%هستند.

هنگامی که شهاب سنگ وارد اتمسفر می شود

در واقع از خلاء وارد جایی می شود که موادی برای ترکیب شدن دارد که بتواند مرئی شود

در واقع حرارت دارد و زمانی که وارد جو می شود

اکسیژن یا عناصر دیگر با آن ترکیب می شود و در قسمتهایی مشتعل می شود،

اشتعال آن باعث می شود شما بتوانید آنرا مشاهده کنید.

شهاب سنگ ها بارها هنگام ورود به زمین منهدم شده اند

که بخاطر سرعت زیاد،ترکیب شدن و مشتعل شدن در جو منفجر  شده اند

و به صورت تکه هایی به سمت زمین می رسند.

در بین ترکیبات اتمسفر،اکسیژن ثبات بیشتری دارد

و نقش تبادل کننده هم است،معمولا نوسانِ کمتر دارد و در زمستان و تابستان خیلی تغییراتش کم است.

ازُن یکی از عناصر مهم اتمسفر است که نقش اصلی آن حفاظت ما از اشعه ی خورشید است.

اتمسفر زمین را بر حسب چگونگی روند دما،اختلاف چگالی،تغییرات فشار،تداخل گازها و سرانجام ویژگی های الکتریکی به لایه های زیر تقسیم کرده اند:

  • تروپوسفر (Troposphere)
  • استراتوسفر(Stratosphere)
  • مزوسفر(mesosphere)
  • یونوسفر(Ionosphere)
  • اگزوسفر(Exosphere)

اتمسفر

tel:09121051004

در صورت تمایل میتوانید ما را در اینستاگرام دنبال کنید…