قوانین در پاراگلایدر بسیار حائز اهمیت است.

هنگامی که خلبان مراحل اولیه پرواز را پشت سر گذاشت

کم کم استاد کوهی خلبان جدید را با فرآیند های دیگر هوا  آشنا می کند

که خلبان بتواند مدت زمان بیشتری در آسمان به وسیله پاراگلایدر و جریانات هوا پرواز کند.

استفاده از یکی  از این موارد که پرواز دیواره میباشد

مستلزم یکسری قوانین است تا پیشگیری از موارد احتمالی داشته باشد

قانون ۱؛ از قوانین پرواز در دیواره:

هنگامی که دو خلبان در حال استفاده از ریج سورینگ (باد دیواره) از روبرو به هم

code دیواره

قانون 1

می‌رسند حق تقدم با خلبانی است که دیواره در سمت
راست او قرار دارد درست مطابق شکل یک .

که خلبانان باید این قوانین را جدی بگیرند تا مشکلی ایجاد نشود

قانون ۲؛ از قوانین پرواز در دیواره:

هیچ سبقتی در حالتی که دیواره در سمت راست قرار دارد مجاز نیست،

خلبانی که از پشت در حال نزدیک شدن است

باید اقدام به چرخش ۱۸۰ درجه نماید.

قانون ۳؛ از قوانین پرواز در دیواره:

پیش از دور زدن خلبان باید مطمئن گردد که چرخش باعث ایجاد حادثه نمی‌گردد.

**بسیاری از موارد حادثه صرفا جهت توجه نکردن به همین موضوع ساده اتفاق می افتد.

قانون ۴؛ از قوانین پرواز دیواره:

خلبان باید بداند که هیچگاه رو به سمت دیواره چرخش نکند.

codeدیواره 4

4 دیواره

** در هنگام رعایت قوانین  دیواره،تمامی گردش‌ها باید به سمت دشت یا در واقع در جهت باد و پشت به ریج انجام گردد.

قانون ۵؛ از قوانین پرواز در دیواره :

در شرایطی که خلبانان پاراگلایدر در کنار دیواره و در ترمال می‌چرخند

قوانین ریچ سرینگ بر ترمالینگ ارجعیت خواهد داشت.

استاد کوهی قوانین پرواز در دیواره را در دوره دوم آموزش پاراگلایدر (نوایس) به هنرجویان آموزش تئوری و عملی می‌دهند

و جهت تمرینات عملی دیواره، تپه اردشیر در شهر یزد

را که به دلیل شرایط مناسب جوی و شرایط باد مناسب است، انتخاب می‌کنند.

خلبانان جدید بعد از گذراندن تقریبا سه روز تمرین پرواز دیواره در تپه اردشیر (یزد) از نظر ذهنی و تکنیکی آماده تمرینات عملی بیشتر

و مرور قوانین پرواز در دیواره حین تمرین در سایت های شهید عسگری و شهید ناظری زیر نظر استاد کوهی می‌شوند.

قطعا برای پرواز دیواره نمی توان از هر کوهی در تهران استفاده کرد

نکته: تمرینات دیواره و میزان نزدیک بودن به کوه یا فاصله داشتن از کوه به شدت باد بستگی دارد.

یعنی خلبان  اگر شدت باد زیاد باشد با فاصله بشتر از کوه از باد ریچ استفاده می کند

و اگر شدت باد کم باشد در نزدیکترین فاصله به کوه  ( به اصطلاح به کوه می چسبد)

از باد ریچ استفاده می کند

خلبانان با تمرین مستمر و زیر نظر استاد مهدی کوهی مهارت خود را افزایش می دهند و و آینده ای درخشان در انتظارشان خواهد بود

لطفا جهت اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید..

tel:09121051004

” data-wplink-url-error=”true”>http://