رعایت ایمنی

می ترسم چون شاید امن نباشه!

می ترسم چون شاید امن نباشه! نظر شما چیه؟
جالب بدونید اگر این سوال رو از استاد کوهی بپرسید، خیلی با خوشحالی به شما میگن چقد خوبه که آدم بترسه چون وقتی بترسی پرواز رو بهتر یاد میگیری.
اگه بگید ،می ترسم چون شاید امن نباشه !
پاسخ استاد کوهی به شما اینه؛
کسی که رانندگی بلد باشه پرواز رو هم یاد میگیره.
امروزه کسی فکر میکنه که نیاز نداره رانندگی بدونه؟یا فکر کنه که ،می ترسم
چون شاید امن نباشه؟
قطعا.نه!
چون رانندگی با همه ی ترسی که اوایل براتون داره ولی به سراغش میرید و گواهینامه اش رو به محض اینکه به سن ۱۸ سالگی رسیدید میگیرید.
و هیچ وقت دیگه به این فکر نمی کنید که روزی از خودتون می پرسیدید که ،می ترسم چون شاید امن نباشه!
اگه در هنگام رانندگی به قوانین دقت کنید وحد سرعت مجاز برونید همیشه براتون امنه
پرواز هم همینِ,بعد از مدتی واقعا یادتون میره یه روزی از فکر اینکه ,می ترسم چون شاید امن نباشه !سراغ این بخش از لذت زندگی تون نرفتید.
و اون موقع یادتون میره که یه روزی از خودتون می پرسیدید:
می ترسم چون شاید امن نباشه!
می ترسم چون شاید امن نباشه!