کره زمین به زبان ساده جایی است که ما در آن زندگی می کنیم.

کره زمین (کره خاکی) را از نظر علمی یک سیاره سیاه گویند، سیاره سیاه گویند بخاطر اینکه نور از خودش ندارد، در واقع می توانیم بگوییم هیچ انرژی ای از خودش ندارد.

کره زمین شامل چند بخش است:

  • آب
  • خشکی
  • جو(اتمسفر)

کره زمین از قسمت های مختلفی تشکیل شده است.

که هر کدام را در علم زمین شناسی و یا در علم هواشناسی نام گذاری می کنند, و مورد بررسی قرار می دهند.

  • آب:

حجم عظیمی از کره زمین را آب فرا گرفته است در واقعبیش از ۷۰% عنوان می کنند،البته روز به روز به این مقدار اضافه می شود، وقتی که قطب ها در اثر گرم شدن یخ ها آب می شوند،این حجم از آب به آب سطح کره زمین اضافه می شود. پدیده های مختلفی که در جو بوجود می آید،ازجمله سونامی های مختلف که شاهد هستیم، یکی از عوامل آن گرم شدن کره زمین دومین عامل زلزله است.

جالب است بدانید که فقط ۳% از آب های موجود در کره زمین شیرین هستند.

همانطور که اشاره کردیم کره زمین بیش از ۷۰%از آب و تنها ۳۰%از مناطق خشک و سفت تشکیل شده است.

در کره زمین به

  • آب ها( Hydrosphere)

به قسمت هایی که خشکی است

  • خشکی(Litosphere)

و به قسمت دیگری که به نام جو است

  • جو،اتمسفر(Atmosphere)

می گویند.

کره زمین

که بحث اصلی ما در این سایت در مورد این بخش ازکره زمین که اتمسفر است می باشد.

اتمسفر در واقع حجم عظیمی از هوا است که دور تادور کره زمین را فرا گرفته است.

تمام اجزای کره زمین که به اسم نامگذاری شده درتغییرات آب و هوایی تاثیر گذاراند.

همانطور که میدانید کره زمین به قطبین (شمال و جنوب)و خطِ فرضیِ استوا تقسیم شده است.

وقتی که خورشید به کره زمین می تابد و زمین گرم شد انرژی خود را انتقال می دهد و زمین را گرم می کند، بنا به خاصیت(convection) با همرفتی بخاطر انحنایی که کره زمین دارد بیشترین شدت اثر خورشید در استوا و کمترین شدت اثر خورشید در قطبین است.

خورشید به اول اولین جایی که برخورد می کند به گازهایی که اتمسفر را تشکیل می دهند و از بین مولکولهای هوا رد می شود و وارد کره زمین می شود.

جالب است بدانید شهر عزیزیه در کشور مصر گرم ترین نقطه ی کره زمین که دمایی معادل ۵۸ درجه سانتیگراد بالای صفر و قطب شمال ۷۳ درجه سانتیگراد پایین صفر به ثبت رسیده است.

ابوریحان بیرونی اولین فردی بود که در قرن پنجم هجری و با ابتدای ترین امکانات آن زمان، شعاع زمین را۶۵۶۰ کیلومتر حساب کردکه تا حد زیادی به مقدار صحیح آن یعنی ۶۳۷۱ کیلومتر نزدیک است.
تحقیقات فلکی نشان می دهد که مکه مکرمه مرکز کره زمین است.
کلیه امواجی که از خورشید به سمت کره زمین می تابد از سمت زمین جذب نمی شود در واقع ماکسیمم جذب امواج 35 % تا 40% از سمت زمین جذب می شود.( نسبت به آب و خشکی) ، کلاً امواجی که از سمت خورشید به کره زمین تابیده می شود بیشتر توسط ابرها، توسط آلودگی ها و بازپرداختی که از زمین دوباره به سمت جو برمی گردد، از بین می رود و به سطح زمین نمیرسد ، بعضی امواجی که به سمت زمین می آیند در جو کنده می شود که ماکسیمم جذب توسط هوا 7 تا 8 درصد است (یعنی سیالی که از داخل آن نور رد می شود ماکسیمم 7 تا 8 درصد را جذب می کند)
خصوصیت گلخانه ای هم از همین جا بوجود می آید، گازهایی که در جو هستند با جذب انرژی باعث می شوند لایه ای را گرم کنند در حالی که نور از آن رد می شود اما گرما از آن عبور نمی کند و به عنوان یک لایه عمل می کند.