FLY DOMAIN

Speed (سرعت )

speed به معنی سرعت است که جابجایی در واحد زمان را سرعت گویند  و واحد آن m/s   است.

سه نوع speed  (سرعت) داریم:

  • Air speed     ( سرعت هوایی)
  • Wind speed    ( سرعت باد)
  • Ground speed    (سرعت زمینی)

Air speed  :

۱)  سرعت وسیله پروازی نسبت به هوای اطراف

۲)  سرعتی که طراح برای بال در شرایط متفاوت  طراحی کرده است.

Wind  speed  :

۱)  سرعت جریان هوا نسبت به شاخص زمینی

۲)  سرعت بادی که در محیط در حال وزیدن است نسبت به زمین

Ground  speed  :

سرعت وسیله نسبت به شاخص ثابت زمینی

A.S  را مخفف Air speed  و W.S  را مخفف Wind speed  و G.S را مخفف Ground speed   در نظر می گیرند.

( G.S  =  A.S  +_ W.S)

☆ اگر بادی  وجود  نداشته باشد A.s   با G.s   برابر است ولی وقتی  فاکتور باد وجود دارد حال چه باد روبرو چه باد پشت G.S   تغییر می کند.

☆ اگر Tail wind   (باد پشت) را مثبت در نظر بگیریم چون Tail wind   که از پشت به بال برخورد می کند بر سرعت وسیله ی ما افزوده می شود  و Head wind  (باد روبرو) را منفی در نظر بگیریم چون وقتی Head wind  به بال ما برخورد کند از سرعت ما کاسته می شود.

حال اگر بخواهیم با مثالی به شما نشان دهیم اینطور می توان گفت:

☆ بال کلاس یک را درنظر بگیرید با Trim speedحدوداً ۳۵، حال اگر Tail wind =10 km   باشد G.S چقدر است؟

G.S = A.S  +  W.S  ==》 35 km  +  10 km =45 km

G.S=45 km

حال اگر همین بال زاویه اش تغییر کندو باد Head wind = 15 km  در اینصورت؟

G.R = A.S  –  W.S  ==》 35 km  –  15 km =20 km

G.s=20 km

☆☆ دلیلtakeoff (تیکاف) وسیله پروازی رو به جهت باد این است که زودتر به Min Air Speed   برسد.

☆☆ دلیل  Landing یا فرود وسیله پروازی  رو به جهت باد این است که زودتر به Min Ground Speed  برسد.

انواع Air speed   (سرعت هوایی):

  • Min Air Speed  یا min Speed  ( حداقل سرعت هوایی)
  • Trim Air Speed یا  Trim Speed (سرعت آرایش یافته)
  • Max Air Speed یا  Max Speed  (حداکثر سرعت هوایی)

Min Air Speed :

حداقل سرعتی که وسیله ی پروازی می تواند داشته باشد تا در آن سرعت پرواز کند و به عبارتی نیروهای آیرودینامیکی بر روی آن (ایرفویل) تشکیل شود و یا تاثیر گذارد.

Trim Air  Speed  :

حداکثر سرعتی است که وسیله پروازی بدون دخالت خلبان می تواند داشته باشد.

Max Air  Speed  :

حداکثر سرعتی است که وسیله هوایی با دخالت خلبان می تواند داشته باشد به عبارتی بالاتر از Max Speed   وسیله از پرواز خارج می شود.

Max Air  Speed  در یک عددی که کارخانه تعریف کرده وجود دارد و خارج از آن وسیله پروازی از پرواز خارج می شود.

Fly Domain (دامنه  پروازی) :

محدودیِ پروازی که بین  Min Air Speed و Max Air Speed میباشد و خارج از آن محدوده وسیله از حالتِ پروازی خارج می شود.

 

قبل از Min Air Speed  و بعد از Max Air Speed   وسیله از حالت پرواز خارج شده است.

☆☆ اگر بال کلاس یک را در نظر بگیریم

  • Min Speed = 18  –  20
  • Trim Speed = 35 –  36
  • Max Speed = 45 – 46

همانطور که متوجه شدید Trim Speed  همیشه نزدیک به max speed  است .

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *