دوره مقدماتی امنیت پرواز

دوره مقدماتی امنیت شامل

دوره شبیه ساز پرواز(SIV-1):

این دوره برای افرادی است که قصد آشنایی بیشتر و تسلط بیشتر بر روی پاراگلایدر را دارند و دوست دارند پروازهایی با امنیت بیشتر انجام دهند.
آشنایی با دوره:
همانطور که پیداست پاراگلایدر بخاطره عدم داشتن استراکچر یا ستون همواره در خطر جمع شدن یا به هم ریختن بال است و کنترل وسیله در این شرایط نیاز به تجربه بالا و اکتیو بودن خلبان دارد،یک خلبان اکتیو یا فعال خلبانی است که بتواند در شرایطی که وسیله دچار جمع شدگی و آشفتگی قرار گرفته است بصورت دقیق و درست کارهای لازم را انجام دهد.
این دوره برای امنیت بیشتر بر روی آب انجام میگیرد و هدف ایجاد ناپایداری و آشفتگی عمدی بوسیله شخص خلبان برای آشنایی بیشتر وی با حالتهای بوجود آمده و کسب تجربه های لازم در مقابل این اتفاقات و پایدار کردن وسیله میباشد.
در کل در این دوره خلبان خود اتفاقاتی را که ممکن است در حین پرواز برای پاراگلایدر بوجود بیاید را بوجود آورده و نحوه ی عکس العمل مناسب در آن شرایط را فرا خواهد گرفت.
در دوره مبتدی SIV این مراحل باید سپری شود تا هنرجو جواز لازم برای شرکت در دوره بعدی را بدست آورد.
مانورهای مبتدی؛

  • تمرینات اصلی

  • پیچ کنترل—————Pitch control
  • بیگ ایر+اسپید——Big ears With speed bar
  • جمع شدگی متقارن—–symmetric collapse
  • اسپیرال با خروج تدریجی—-spiral and progressive exit
  • جمع شدگی نا متقارن(حفظ مسیر مستقیم)—asymmetric collapse fly straight
   تمرینات انتخابی:

  • بی لاین استال—B line stall
  • رول با و بودن بیگ ایرز—Roll With and without big ears
  • چرخش دینامیک—-Dynamic turn
  • چرخش ۱۸۰ درجه خلاف جهت جمع شدگی——۱۸۰turn opposite side of collapse
  • فرود با رایزر عقب—-Landing with rear risers

**هزینه دوره مقدماتی امنیت پرواز پاراگلایدر (سال99) : 5 میلیون 

جهت مشاهده تصاویر و فیلم از دوره مقدماتی امنیت اینجا کلیک کنید ..

 

tel:09121051004

http://<iframe src=”https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d12952.819540446833!2d51.1591592!3d35.7457686!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x43c0b375722282dc!2z2b7YsdmI2KfYsiDZvtin2LHYp9qv2YTYp9uM2K_YsSDZhdmH2K_bjCDaqdmI2YfbjA!5e0!3m2!1sen!2s!4v1612529492992!5m2!1sen!2s” width=”400″ height=”300″ frameborder=”0″ style=”border:0;” allowfullscreen=”” aria-hidden=”false” tabindex=”0″></iframe>